Billy Jack 1971
زیرنویس فارسی

Billy Jack 1971

بیلی جک عضو سابق نیروهای کلاه سبز و استاد هنرهای رزمی از اسبهای وحشی که برای استفاده به عنوان غذای سگها کشته می شدند محافظت کرده و دانش آموزان مدرسه ای صحرایی را نجات می دهد...

3 Bad Men 1926
زیرنویس فارسی

3 Bad Men 1926

پس از کشته شدن دختری جوان، سه قانونشکن به کمک او می آیند و...

King of the Pecos 1936
زیرنویس فارسی

King of the Pecos 1936

الکساندر استیلز یکی از گله داران بزرگ تگزاس، پدر و مادر جان کلیبورن را ده سال پیش به قتل می رساند. کلایبورن که اکنون یک وکیل است، تلاش می کند تا از راه قانونی انحصار آب استیلز را از بین ببرد و...

Yahsi Bati  The Ottoman Cowboys 2009
زیرنویس فارسی

Yahsi Bati The Ottoman Cowboys 2009

وقتی عزیز ولمی از طرف پادشاه مامور میشن تا الماس پادشاه را برای ریس جمهور آمریکا ببرن با قطار راهی آمریکا میشن ولی در راه دزدان الماس را از آن ها میگیرن آن ها برای پیدا کردن الماس و تحویل آن به رییس جمهور آمریکا،کل آمریکا را به،دنبال آن میگردن که …

The Big Gundown 1966
زیرنویس فارسی

The Big Gundown 1966

"جان کوربت" هفتیر کشی شجاع تلاش می کند "کوچیلو سانچز" کشاورزی مکزیکی که متهم به قتل دختری دوازده ساله است را دستگیر کند...

Blood Money 1974
زیرنویس فارسی

یک استاد هنرهای رزمی در جستجوی یک گنجینه به هفتیرکشی حرفه ای می پیوندد در حالیکه گروهی راهزن در میان راهشان قرار گرفته اند...

Breakheart Pass 1975
زیرنویس فارسی

Breakheart Pass 1975

قطاری حامل تجهیزات دارویی و واحد کوچکی از ارتش آمریکا در کوههای راکی حرکت می کند.در میان مسافران فرماندار منطقه،کشیش،پزشک و مارشال ایالات متحده است که یک زندانی را همراه خود دارد.اما هیچ چیز در قطار آنطور که به نظر می آید نیست و...

The Lawless Breed 1953
زیرنویس فارسی

The Lawless Breed 1953

پس از آزادی از زندان،"جان وزلی" داستان زندگی خود را با روزنامه محلی در میان می گذارد.او امیدوار است با منتشر شدن داستان زندگی اش اعتبار از دست رفته اش را دوباره بدست بیاورد...