تیغ و ابریشم 1364
زیرنویس فارسی

تیغ و ابریشم 1364

در جلسه ای در بانكوك تصمیم گرفته می شود كه بیست تن هروئین خالص برای توزیع در دانشگاه،‌ مدارس، كارخانه ها و جبهه های جنگ به ایران حمل شود. زن و مرد جوانی پس از دستگیری در بازجویی ارتباط خود را با شبكة بین المللی قاچاق و پخش مواد مخدر فاش می كنند. زن در زندان خودكشی می كند و مرد اطلاعات خود را دربارة ارتباط پدرش با شبكة قاچاق و پخش مواد مخدر در اختیار بازجو می گذارد. پلیس، راه را بر تریلی حامل مواد مخدر می بندد. در اتوبان منتهی به پایتخت،‌ رانندة تریلی در درگیری با سردستة‌ گروه،‌ تریلی را به پمپ بنزین می كوبد و موجب انفجار آن و از بین رفتن مواد مخدر می شود.