پرستار شب 1366
زیرنویس فارسی

پرستار شب 1366

وظیفه پرستاری از رزمنده ای زخمی به زن جوان مسیحی به نام ماری سپرده می شود.پرستار احساس می كند كه چهره مجروح برایش آشنا است.در طول مدتی كه وظیفه پرستاری از مجروح را به عهده دارد درصدد است تا به راز این آشنایی پی ببرد. ماری با خواندن نامه هایی كه همراه رزمنده نزدیكی بیشتری به او احساس می كند. سیر و سلوك در عوالم روحی ماری را به درك تازه ای از زندگی می كشاند. جوان رزمنده فوت می كند. ماری در می یابد كه جوان حامل پیغام یكی از آشنایان او بوده كه در جبهه كشته شده است.

دستفروش اپیزود 3 1365 0
زیرنویس فارسی

دستفروش اپیزود 3 1365 0

اپیزود سوم : دستفروشدستفروشی ناخودآگاه شاهد به قتل رسیدن یك انسان می شود. قاتلین كه از افراد مسلح متعلق به یك باند خلاف كار هستند. در پوشش فروش لباس های دست دوم فعالیت می كنند، دستفروش را نیز به قتل می رسانند.

نار و نی 1367
زیرنویس فارسی

نار و نی 1367

عكاس جوانی ، شب هنگام ، با جسد نیم جان پیرمردی مواجه می شود ، او را به بیمارستان می رساند. بر نیمكت انتظار بیمارستان با مرور دفترچه ی خاطرات پیرمرد ،‌خود را در قالب او می بیند و زندگی پیرمرد را از كودكی، در كاشان، تا لحظه ی مرگ مرور می كند.