The Harder They Come 1972
زیرنویس فارسی

The Harder They Come 1972

یک جامائیکایی جوان که آرزو دارد خواننده بزرگی شود، درگیر تهیه کنندگان فاسد موسیقی و قاچاقچیان مواد مخدر می شود...

Shottas 2002
زیرنویس فارسی

Shottas 2002

فیلم در مورد جنایاتی است که مربوط به خرید و فروش مواد است. جنایاتی که در جامائیکا آغاز می شوند و سپس به ایالات متحده می آیند...