Girls Step 2015
زیرنویس فارسی

Girls Step 2015

آزوسا (آنا ایشی) و نارومی (فوکا کوشیبا) هر دو دانش آموزان نفردوم از دبیرستان هستند.آنها فاقد اعتمادبه نفس و هرگونه جاه طلبی اند.هازوکی(کارین اونو)وتاماکی(میکواوهارا) هم دانش آموزان غیر قابل توجهی در همین دبیرستان اند.این ‍دخترها با

Panda! Go Panda! 1972
زیرنویس فارسی

Panda! Go Panda! 1972

هنگامی که مادربزرگش در سفر می رود، میمیکو 7 ساله در خانه خود در روستای کوچک و دوست داشتنی خود زندگی می کند و از سرقت ها نگران است. هنگامی که او به خانه از ایستگاه قطار می رود، جایی که مادربزرگش را دید، متوجه می شود او یک بازدید کننده دارد - پاندا کودک. او به سرعت پاندا جوان را دوست دارد و آن را Pannie نام می دهد. او بعدها با پدر پاننی، پاندا بزرگ او پاپاندا را ملاقات می کند. او دوبله پانکی پسرش و پاپاندا پدرش است و سه نفر با یک ماجراهای بزرگ خود یک خانواده شاد می شوند.

Lesson of the Evil 2012
زیرنویس فارسی

Lesson of the Evil 2012

یک معلم محبوب مدرسه نقشه ای عجیب برای مقابله کردن با زورگویی و سوءرفتار که بین دانش آموزان در حال گسترش است طراحی می کند و...

Angel's Egg 1985
زیرنویس فارسی

Angel's Egg 1985

یک دختر مرموز به همراه یک تخم مرغ بزرگ و یک سرباز با یکدیگر برخورد کرده و رازی خطرناک را در شهری دورافتاده و تاریک آشکار می کنند...

Strange Circus 2005
زیرنویس فارسی

Strange Circus 2005

رمانویسی به نام "تائکو" داستانی در مورد خانواده ای عجیب که بوسیله قتل و سواستفاده نابود شده است می نویسد.دستیار او، "یوجی" تصمیم می گیرد واقعیت این داستان را آشکار کند اما واقعیت ممکن است بسیار سنگین باشد...

Ghidorah, the ThreeHeaded Monster 1964
زیرنویس فارسی

پس از برخورد یک شهاب سنگ به زمین،هیولایی سه سر به نام "گیدارو" در توکیو آزاد می شود."ماترا" تلاش می کند با "گودزیلا" و "رادان" متحد شده و تهدید فرازمینی را نابود سازند...

Tokyo Sonata 2008
زیرنویس فارسی

Tokyo Sonata 2008

پس از اینکه پدر یک خانواده ژاپنی کار خود در یک شرکت مهم و برجسته را از دست می دهد،خانواده از آستانه نابودی قرار می گیرد و...

The Sinners of Hell 1960
زیرنویس فارسی

The Sinners of Hell 1960

یک دانش آموز دوستی دارد که شیطانی به تمام معناست.او به همراه دوستش عابری را زیر گرفته و دوستش قربانی را در حال مرگ ترک می کند.از این نقطه به بعد زندگی او نابود می شود و...

Lady Snowblood 1973
زیرنویس فارسی

Lady Snowblood 1973

خانواده "یوکی" پیش از تولد او بوسیله دسیسه یک گروه تبهکار کشته شده اند. این گروه مادر او را ربوده و مورد آزار و اذیت قرار می دهند اما او را زنده می گذارند. بعدها مادرش به زندان می افتد اما برای گرفتن انتقام خود را زنده نگه می دارد و...